rjps.net
当前位置:首页 >> 口组词语 >>

口组词语

口的组词有哪些词语 :井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、 口技、 口令、 封口、 口味、 夸口、 口算、 口福、 炮口、 缺口、 口吻、 口哨、 袖口、 牲口、 渡口、 港口、 浦口、 口诀

口袋阵 口食米 口袋 口温 口笛 口径 口承 口 口费 口惠而实不至 口爽 口货 口羞 口册 口型 口译 口讲手画 口陈 口哨 口似悬河 口说无凭 口气 口稳 口是心苗 口直 口对 口逻肚攒 口呆目钝 口无择言 口胶 口讷 口言 口松 口食 口奏 口辞 口伎 口辨 口 口语 口罩 口论 口含天宪 口吻生花 口诀 口臭 口叭叭 口报 口交

1,脍炙人口[ kuài zhì rén kǒu ] 脍和炙都是人们爱吃的食物.指美味人人爱吃.比喻好的诗文受到人们的称赞和传诵.2,信口雌黄[ xìn kǒu cí huáng ] 古人用黄纸写字,写错了,用雌黄涂抹后改写.比喻不顾事实,随口乱说.3,口是心非[ kǒu

口字组词 口腔科 口香糖 口味 口罩 口若悬河 口袋 口水 口是心非 口语 口头禅

井口、 户口、 开口、 进口、 收口、 借口、 可口、 灭口、 闭口、 住口、 苦口、 关口、 变口、 活口、 口水、 口语、 出口、 窗口、 门口、 口吃、 口头、 口才、 伤口、

含有“口”的词组:1.笨口拙舌 2.闭口 3.缄口结舌 4.交口称誉 5.金口玉牙 6.进口 7.空口无凭 8.口碑载道 9.口不应心 10.口若悬河 11.口试 12.口是心非 13.口松 14.口头 15.口译 16.脍炙人口 17.目瞪口呆 18.守口如瓶 19.脱口而出 20.心口

口角 kǒu jué口碑 kǒu bēi口实 kǒu shí口吻 kǒu wěn口讷 kǒu nè口舌 kǒu shé口占 kǒu zhàn口才 kǒu cái口号 kǒu hào口供 kǒu gòng口技 kǒu jì口味 kǒu wèi口气 kǒu qì口给 kǒu gěi口吃 kǒu chī口齿 kǒu chǐ口福 kǒu fú口子 kǒu zi口语 kǒu yǔ口淫 kǒu yín口水 kǒu shuǐ口袋 kǒu dài口腹 kǒu fù口食 kǒu shí口径 kǒu jìng口爽 kǒu shuǎng口哨 kǒu shào口风 kǒu fēng口诀 kǒu jué口渴 kǒu kě

门口、开口、借口、口才、口语、进口、户口、闭口、关口、井口、收口、口头、苦口、活口、住口、变口、伤口、口技、口味、口令、口算、口福、封口、夸口、口哨、渡口、缺口、袖口、口吻、港口、炮口、浦口、口角、口碑、口讷.一口、口袋、口气、口号、入口、口琴、口译、接口、河口、垭口、口述、口子、口疮、刀口、胸口、口径、贯口、风口、交口、山口、道口、拗口、胃口、归口、焰口、口音、口服、口齿、枪口、切口、口供.

苦口、关口、变口、活口、口水、口语、出口、窗口、门口、口吃、口头、口才、伤口、口技、口令、封口、口味、夸口、口算、口福

组词什么口的词语有很多,比如分口、垛口、塞口、课口、关口、省口、死口、快口、发口、籍口、搬口、身口、钳口、江口、调口、赶口、荡口、甚口、趁口、剧口、嚼口、夏口、角口、佞口、牲口、仇口等.扩展资料:词语解析:一、分口

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rjps.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com