rjps.net
当前位置:首页 >> C 输出星号三角形 >>

C 输出星号三角形

就是printf("*");

可以输出任意大小的三角形(上顶下底) #include void main() { int i,j,k; int n; printf("Please input row n="); scanf("%d",&n); for(i=1;i

改成: 运行:

第一种,靠左正三角 #include int main () { int i, j; for(i=0; i for(j=0; j if(j printf("*"); } printf("\n"); } return 0; } 第二种,靠左倒三角#include int main () { int i, j; for(i=0; i for(j=7; j>i; j--){ if(j>=i) printf("*"); } printf("\n"); } return 0; } 第三种,靠右正

main() { int i,j,n; scanf("%d",&n); for(i=0;i

在你的基础上改的,可以自己输入要求显示的三角形的行数 #include <stdio.h> void main() { int i,j,n; printf("please input rows:"); scanf("%d",&n); for (i=0;i<n;i++) { for (j=0;j<n-i;j++) { printf(" "); } for (j=0;j<2*i+1;j++) { printf("*"); } printf("\n"); } }

#include <stdio.h>#include <stdlib.h> int main() { int n = 5; int i, j, k; printf("图形一:\n"); for(i=0;i<n;i++) { for(j=0;j<i;j++) { printf(" "); } for(j=0;j<n;j++) { printf("*"); } printf("\n"); } printf("图形二:\n"); for(i=0;i<n;i++) { for(j=0;j<n-i;j++) {

展开全部#include int main() {int i=0,j,k,d=1; scanf("%d",&i); i=i-1; for(j=i+1;j>0;j--) printf(" "); printf("*\n"); for(j=i-1;j>0;j--) { for(k=j+1;k>0;k--) {printf(" "); } printf("*"); for(k=0;k {printf(" ");} d=d+2; printf("*"); printf("\n");} for(k=0;kprintf(" *"); printf("\n"); return(0); } 还是个空心的.

int i,j,n;scanf("%d",&n);for(i=0;i<n;i++) {for(j=0;j<2*i+1;j++) printf("*"); printf("\n"); }不知道问题的显示是否去掉了多余的空格,下面附上另一种形式的(带空格)int i,j,k,n;scanf("%d",&n);for(i=0;i<n;i++) {for(k=i;k<n/2;k++) printf(" "); for(j=0;j<2*i+1;j++) printf("*"); printf("\n"); }

qwrx.net | sytn.net | qimiaodingzhi.net | clwn.net | wwgt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.rjps.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com